BORANG DAFTAR PERUMAHAN LPPSA
Sila Lengkapkan Maklumat Berikut
BAHAGIAN A : BUTIR-BUTIR PEMOHON

BAHAGIAN B : BUTIR-BUTIR PERKERJAAN & PENDAPATAN

BAHAGIAN C : BUTIR-BUTIR TANAH

Saya mengaku bahawa maklumat yang diberikan adalah benar dan sekiranya maklumat itu didapati palsu, tindakan undang-undang boleh dikenakan keatas saya.
* Sekiranya Permohonan telah dihantar, Pengguna tidak dibenarkan untuk mengemaskini maklumat permohonan. Pastikan semua maklumat yang diberikan adalah betul dan lengkap sebelum menekan butang DAFTAR

Hint: Click on the [Verification Code] to refresh